Contact

1. Informaţii Generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul

Noi, societatea IOANA SRL cu sediul in Targu Mures str. Arany janos 13/2, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactati telefonic, sau prin posta la adresa de la pagina de contact.

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea utilizatorului

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a utilizatorului pe site,sau formularul de contact, în scopul încheierii și executării contractului de monitorizare licitatii. Va amintim ca încheiem contracte doar cu clienții persoane juridice.

b) Marketing și Analiza Datelor

Vom procesa datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a utilizatorului pe site sau prin formularul de contact, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Aceasta include studii de piata, sondaje de opinie clienți, pentru a inbunatati serviciile oferite. De asemenea este posibil, sa vă vom contactam în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri.

c) Beneficiarii datelor

Ioana srl este beneficiarul datelor colectate, dar, utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, pentru servicii de programare di intretinere platformă web, servicii de contabilitate, sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. Aceștia sunt furnizori externi de servicii, care se află în Romania dar si in țări din interiorul Uniunii Europene (UE). Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

d) Furnizarea de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (= denumirea companiei dvs.), forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru incheieirea contractului, sau numele si prenumele utilizatorului inregistrat pe site, (de exemplu: administrator/ director, sau imputerncit), functia persoanei autorizate pentru incheierea contractului.

Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu utilizatorul, si anume pana la primirea unei cereri scrise de reziliere a contractului si stergea datelor personale.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți sa ne contactati prin posta în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate:( nume prenume, numele companiei, Codul fiscal, adresa la care puteti fi contactat, numarul de telefon, e-mail Pentru a va putea identifica in baza de date.). În conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).